Πρόγραμμα ΑΠΕ

Έξυπνες | Ανανεώσιμες | Λύσεις

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Γερμανική Υπηρεσία Ενέργειας (Dena)

Η Γερμανική Υπηρεσία Ενέργειας (Dena) είναι το κέντρο ενεργειακής απόδοσης αρμόδιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Ως οργανισμός ειδικός για την εφαρμογή της ενεργειακής μετάβασης, συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, αναπτύσσουμε λύσεις και τις υλοποιούμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για να το πετύχουμε ενώνουμε συνεργάτες από την πολιτική και τις επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους. Μέτοχοι της Dena είναι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας και ο τραπεζικός όμιλος KfW Bankengruppe. 

www.dena.de/en

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (Πρόγραμμα ΑΠΕ)

Με το πρόγραμμα ΑΠΕ, Η Γερμανική Υπηρεσία Ενέργειας (Dena) υποστηρίζει εταιρείες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο άνοιγμα των αγορών. Σε ελκυστικές αγορές-στόχους, η φιλική προς το κλίμα ενεργειακή τεχνολογία καθιερώνεται σε με τρόπο αποτελεσματικό σε αντιπροσωπευτικές για το κοινό και την διαφήμιση εγκαταστάσεις και υποστηρίζεται συνολικά μέσω δραστηριοτήτων για τη μετάδοση πληροφοριών στον τομέα του μάρκετινγκ και της κατάρτισης. Αυτά τα έργα που λειτουργούν ως “φάρος” και χρηματοδοτούνται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi) στα πλαίσια της «Πρωτοβουλίας Εξαγωγής Ενέργειας», στοχεύουν στην επίδειξη της ποιότητας των γερμανικών προϊόντων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διευκόλυνση των εταιρειών που συμμετέχουν να εισέρχονται σε μόνιμη βάση σε νέες αγορές.

www.german-energy-solutions.de/en/res

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Πρόγραμμα ΑΠΕ – Ελλάδος (Πρόγραμμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) προωθείται με πρωτοβουλία του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Εξαγωγική πρωτοβουλία στον ενεργειακό τομέα

Εξαγωγική πρωτοβουλία στον ενεργειακό τομέα Έχοντας ως στόχο την καθιέρωση της γερμανικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας παγκοσμίως, η πρωτοβουλία Εξαγωγής Ενέργειας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας (BMWi) υποστηρίζει στις αναπτυσσόμενες ξένες αγορές παρόχους ενεργειακών λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και το κλίμα. Το βάρος εδώ δίνεται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των ευφυών δικτύων και της αποθήκευσης, καθώς και στις νέες τεχνολογίες όπως ενέργεια-προς-αέριο και οι κυψέλες καυσίμου. Η προσφορά απευθύνεται συγκεκριμένα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και υποστηρίζει όσους συμμετέχουν με μέτρα προετοιμασίας της αγοράς καθώς και εξερεύνηση, ανάπτυξη και διασφάλιση της αγοράς.

-  www.german-energy-solutions.de/en

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΠΕ, σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε και λειτουργούμε συστήματα αποθήκευσης φωτοβολταϊκών με προαιρετικά συνδεδεμένους σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (power-to-mobility) στην Ελλάδα στα βορειοδυτικά του νησιού της Κέρκυρας.

Τα συστήματα χρησιμοποιούνται επίσης για σκοπούς επίδειξης, κατάρτισης, δημοσίων σχέσεων και μέτρων μεταφοράς πληροφοριών.
Υπάρχουν 3 στάδια επέκτασης διαθέσιμα, το καθένα με οποιαδήποτε επιφάνεια ηλιακήςμονάδας.

Αυτά τα συστήματα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική εφαρμογή ενός τοπικού, ανεξάρτητου και αποκεντρωμένου έξυπνου δικτύου.

0
kwp
0
kWh
0
ΠΑΝΕΛ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από τις αρχές Οκτωβρίου 2020, ο Δημήτρης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Μπρουκλής στον Αρίλλα (βορειοδυτική Κέρκυρα) χαίρεται για τη δωρεάν αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Το σύστημα συνδυάζει πάνελ με μπαταρία για να διασφαλίσει ότι τα ψυγεία συνεχίζουν να λειτουργούν το βράδυ ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι επισκέπτες δεν μένουν στο σκοτάδι. Το σύστημα χρησιμεύει επίσης ως αναφορά για τις δραστηριότητες του έργου μας στην Ελλάδα.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner